Matinée concert
2019.10.18 19:00 Chamber Hall

Eve of the Liszt day. Chamber concert with Balázs Szokolay (piano), Katalin Halmai (voice), Dorota Anderszewska (violin) and János Bálint (flute).

Liszt: Lieder from Schiller’s “Wilhelm Tell” – Katalin Halmai, Balázs Szokolay

Der Fischerknabe

Der Hirt

Der Alpenjäger


Liszt: S'il est un charmant gazon – Katalin Halmai, Balázs Szokolay

Liszt: Comment disaient-ils – Katalin Halmai, Balázs Szokolay

 

Liszt: Ave Maria (Die Glocken von Rom S. 182)

Liszt: Sposalizio – Balázs Szokolay

 

Liszt: Epithalam – Dorota Anderszewska, Balázs Szokolay

Liszt: Romance oubliée – Dorota Anderszewska, Balázs Szokolay

Liszt: Benedictus from the Coronation mass – Dorota Anderszewska, Balázs Szokolay

 

Liszt: Walter von der Vogelweide (Wartburg Lieder) – Katalin Halmai, Dorota Anderszewska, Balázs Szokolay

 

Liszt–János Bálint: Hungarian Rhapsody No. 2 – János Bálint, Balázs Szokolay