Megjelent Grabócz Márta új könyve Liszt Ferenc zenéjéről
2018.04.13

2018 januárjában Párizsban egy rendkívül fontos új Liszt irodalom jelent meg Grabócz Márta, a strasbourgi egyetem zenetörténész professzora, Liszt-kutató közreadásában

A 19. század nagy toposzai és Liszt Ferenc zenéje címmel ( Les grands topoï du XIXe siècle et la musique de F. Liszt, Editions Hermann, Pàrizs). Az irodalmi és zenei toposz kutatása az 1990-es évektől kezdve kapott egyre nagyobb lendületet, a két művészeti terület közös pontjait érintve. A most megjelent 430 oldalas, angol, német, francia és olasz nyelvű tanulmánykötet a 2011-es jubileumi nemzetközi konferencia kibővített anyagát mutatja be az érdeklődőknek, amely öt téma köré építi fel a fő kérdést Liszt életművében:

Az első fejezet a korszak irodalma, képzőművészete és a 19. szàzadi „spleen” felől közelíti meg a kérdést, majd az új esztétikai megközelítésről, formákról esik szó. A harmadik fejezet a szerelem és a női jelenlét tükröződéseit tárgyalja Liszt életművében. A negyedik rész a természet jelenlétét taglalja Liszt műveiben, és végül az utolsô fejezet a romantikus zongorajátszást, a korabeli hangszer hatását és egyes Liszt- zongoramuveket elemez. A rendkívül érdekes témák segítik az érdeklődőket, hogy Liszt életművéhez, zenéjének jelentéséhez uj szempontok szerint, a mai kor szemléletén át minél hitelesebben kerüljenek közelebb az olvasók és érdeklődők.

A könyvet a mellékelt űrlapon lehet megrendelni