Uralkodók Liszt Ferenc körében
2016.05.12-2017.05.08

„Uralkodók Liszt Ferenc körében” címmel a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban 2016. május 12-én kiállítás nyílt Watzatka Ágnes és Békéssy Lili közreműködésével.

Mit láthatunk ezen a kiállításon?

Mindenekelőtt Liszt királyi barátainak arcképét, és a helyszíneket, ahol ezek a barátságok vagy futó találkozások létrejöttek. Olvashatjuk Károly Sándor weimari nagyherceg baráti levelét, Augusta porosz hercegnő, később német császárné megható sorait, IV. Frigyes Vilmos vagy III. Napóleon köszönetnyilvánításait. Néhány különleges okiratot is szemügyre vehetünk: Liszt karnagyi kinevezését a weimari udvarhoz, a francia Becsületrend oklevelét, a pápai Szent Gergely-rend oklevelét és nem utolsó sorban az osztrák birodalmi vaskorona-rend díszes okmánysorozatát.

A kiállítás különlegességét a tárgyak képezik: eredeti rendjelek, ikerpárjai azoknak, amelyeket Liszt kapott és viselt, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jóvoltából, kiegészítve az Iparművészeti Múzeum idevágó különleges használati tárgyaival.

A kiállítás legfontosabb anyagát mindemellett a Liszt Ferenc kottatárából származó nyomtatott és kéziratos zeneművek képezik, amelyekben díszes ajánlások emlékeztetnek Liszt koronás barátaira, jótevőire, támogatóira.

„A múlt emlékeinek ápolása akkor is kötelességem lenne, ha nem lelnék nagy vigasztalást benne.” (Augusta, száz-weimar-eisenachi hercegnő)