NÉV: DR. DOMOKOS ZSUZSANNA
SZÜLETETT: 1960, Budapest
TUDOMÁNYOS FOKOZAT, EGYETEMI BEOSZTÁS: PhD, igazgató
TANSZÉK/INTÉZMÉNY: Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont

TANULMÁNYOK:

  • 1979-1982: Külkereskedelmi Főiskola, orosz-angol idegen nyelvű levelező szak
  • 1982-1987: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, zenetudományi tanszak
  • 1987: zeneirodalom ismeret tanári diploma
  • 1990: kitüntetéses muzikológus diploma
  • 1993: egyetemi doktori fokozat megszerzése
  • 2009: Doctor of Philosophy fokozat megszerzése

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG:
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont tudományos munkatársa 1986 óta, 2002-től múzeumigazgató helyettes, 2009-től igazgató

KUTATÁSI TERÜLET:

Liszt Ferenc életműve és a 19. századi zenetörténet

 

Domokos Zsuzsanna a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetudományi tanszakán végzett 1987-ben. 1986-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjának tudományos munkatársa, 2002-től igazgatóhelyettese, 2009-től igazgatója. 1993-ban summa cum laude minősítéssel egyetemi doktori fokozatot szerzett Borogyin Igor herceg című operájáról szóló disszertációjával, PhD disszertációját A római 19. századi Palestrina-recepció hatása Liszt művészetére címmel 2009. decemberében szintén summa cum laude eredménnyel védte meg.. Magyar állami ösztöndíjakkal Moszkvában, Szentpétervárott, Bécsben és Rómában végzett forráskutatást. Hazai és nemzetközi konferenciákon adott előadást itthon és külföldön (Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Finnországban, Franciaországban és Szlovéniában). Munkái hazai és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg. Kiállítások és historikus koncertek rendezője itthon és külföldön, tudományos ülésszakok és a 2011-es és 2016-os budapesti Liszt születésnapi fesztivál rendezője a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban.

2014-ben a Los Angeles-i Collegium Corvinum Ezüst Holló Érdem Éremmel, 2016-ban Szabolcsi Bence díjjal tüntették ki.

Publikációk jegyzéke

Disszertációk:

Borogyin: Igor herceg. Forráskutatás, stíluselemzés. Diss. dr. univ. 1993.

A római 19. századi Palestrina-recepció hatása Liszt művészetére PhD diss. 2009.

 

Magyarországon megjelent tanulmányok magyar és idegen nyelven

 

“Az epika szerepe Borogyin Igor herceg című operájában” in: Magyar Zene XXXI/3, (1990), 323-336., angolul:

“The Epic Dimension in Borodin’s Prince Igor” in: Studia Musicologica 33, (1991), 131-149.

“Carl Czerny hatása Lisztre: a fantáziálás művészete” in: Magyar Zene XXXIII/1, (1992), 70-96.

“Inzipitfrage des thematischen Katalogs - Hauptprinzipien und spezielle Probleme in Liszts Musik” in: Studia Musicologica 34, (1992), 275-290.

“Liszt és a cecilianizmus kapcsolata a budapesti kottatár tükrében” in: Liszt Ferenc Hagyatéka. II. Zeneművek. A Zeneakadémia Tudományos Közleményei 3, (1993), 68-75. (angolul: „Liszt’s connection with the Cecilian movement int he light of his music library”: 76-84. )

“Monológ vagy ária - Igor herceg áriájának korábbi változata Borogyin operájában” in: Magyar Zene XXXIV/3, (1993), 299-332.

“Liszt két levele Jacopo Tomadinihez. Egy feledésbe merült egyházzenei kapcsolat” in: Magyar Zene 35/2 (1994), 173-177.

“Beethoven-szimfóniák zongoraátiratai - Liszt interpretációja az elődök stílusörökségének tükrében” in: Magyar Zene XXXV/3, (1995), 227-318. németül:

“Orchestrationen des Pianoforte - Beethovens Symphonien in Transkriptionen von Franz Liszt und seinen Vorgängern” in: Studia Musicologica 37 (1996), 249-341.

“A zongorafantázia és dal kapcsolata Schubert és Schumann C-dúr fantáziáiban” in: Zenetudományi tanulmányok Kroó György tiszteletére, (Budapest: Magyar zenetudományi és Zenekritikai Társaság, 1996), 50-63.

“Hangszeres zene és liturgia. A Praeludium szerepe Beethoven Missa Solemnisében” in: Magyar Egyházzene V/1 (1997/98), 7-13.

“A Cappella Sistina Miserere-tradíciójának hatása Liszt műveire” in: Magyar Zene XXXVIII/1 (2000 február), 27-40. 27-40. angolul: “The Miserere-Tradition of the Cappella Sistina, mirrored in Liszt’s Works”, Liszt 2000. Selected Lectures given at the International Liszt Conference in Budapest, May 18-20, 1999. ed. Klára Hamburger. (Budapest: Liszt Ferenc Társaság, 2000), 117-134.

“Zenetörténet. Műzene”, Magyar Kódex. 4. Reformkor és kiegyezés. (Budapest: Enciklopédia Humana Egyesület, Kossuth Kiadó, 2000), 250-263.

“A Cappella Sistina tradíciójának hatása Liszt egyházzenei műveire”, Magyar Zene XXXIX/4 (2001. november), 355-374.

“A Cappella Sistina előadói gyakorlatának hatása Liszt egyházzenei műveire”, Magyar Egyházzene VIII/2-3 (2000/2001), 319-336. angolul:“The Performance Practice of the Cappella Sistina as Reflected in Liszt’s Church Music”, Studia Musicologica 41/4 (2000), 389-406.

„Liszt e Verdi” / „Liszt és Verdi”,in: Giuseppe Verdi e l’Ungheria. (Budapest: Biblioteca Nazionale Széchényi, Istituto Italiano di Cultura, 2001), 104-129.

„Liszt 1839-es római Palestrina-élménye. Fortunato Santini könyvtára” in: Magyar Zene XLI/2, 2003. május

„Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században. A Missa Papae Marcelli olasz, francia és német kiadásainak szemléletbeli különbségei” in: Magyar Zene XLII/3-4 (2004), 285-311.

„Palestrina Stabat Matere Wagner közreadásában” - Magyar Zene, LXIII, (3. szám), 2005. augusztus, 301-312.

„Liszt zeneszerzői szemléletének fejlődése a 19. századi olasz és német egyházzenei reformtervek esztétikai törekvéseinek fényében. I. Az 1830-as évek célkitűzései Gaspare Spontini és Liszt egyházzenei reformjaiban” - in: „Inter Sollicitudines” Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriojának 100 éves évfordulóján.(Budapest: 2006, MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság), 93-105.

Miserere d`après Palestrina. Egy zenei idézet sorsa a Cappella Sistinától Liszt zongoraművéig”, Magyar Zene XLV/1 (2007), 37-52., németül: „Miserere d`après Palestrina: Die Geschichte eines musikalischen Zitats von der Sixtinischen Kapelle bis zu Liszts Komposition” Studia Musicologica 48 (2007), 45-59.

„Liszt and Palestrina”, The Hungarian Quaterly , Vol. LII, No. 201, (2011), 75-86.

„Liszt Ferenc Palestrina-élményeiről” in: Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 117-130.

„Liszt Esztergomi miséjének vatikáni változata” in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. (Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2012), 123-128.

„Liszt, Széchenyi és a Magyar Tudományos Akadémia. Liszt hazafias szolgálata a magyar zenei közéletben” in: Berlász Melinda-Grabócz Márta (szerk.): Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére. Budapest: l' 'Harmattan, 2013. 158-166.

„Liszt Faust szimfóniájának „ Gretchen” tétele - eredeti változat és átiratok in: Dobszay Ágnes, Domokos Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Vikárius László (szerk.): Szekvenciáktól szimfóniákig. Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére. (Budapest: Rózsavölgyi és társa, 2015), 87-104.

„Liszt Ferenc Esztergomi miséje Mosonyi Mihály interpretációjában” in Magyar Zene LIV, (3. szám), 2016. augusztus, 311-316.

 

Kiállítási katalógusok: Wagner és magyar barátai. Kiállítás Budapesten a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban. Budapest: Liszt Múzeum Alapítvány 2014.

Angolul: Wagner and his Hungarian Friends. Temporary exhibition in the Liszt Ferenc Memorial Museum, Budapest. Budapest: Liszt Museum Foundation, 2014.

 

Lemezfüzet: Liszt-Tausig: Faust Symphony. István Lajkó World Premiere Recording. Hungaroton, 2016.

 

Külföldön megjelent tanulmányok

 

“Carl Czernys Einfluss auf Liszt: die Kunst des Fantasierens” in: Kongressbericht. Liszt Studien 4, (1993), 19-28.

“Bezüge zwischen Lied und Instrumentalmusik: Schuberts Wandererfantasie und Schumanns Fantasie in C Dur” in: Schubert durch die Brille (Tutzing: 1997. Internationales Schubert Institut. Mitteilungen 18), 83-95.

“The Liszt Exhibition. Liszt and the Russian Composers of His Time” in: The Liszt Society Journal Vol. 22, (1997), 4-9.

“Two letters of Franz Liszt written to Jacopo Tomadini. A forgotten relationship among Liszt and his friends in church music”, Ostinato rigore, Revue internationale d’études musicales. 18, (2002), 201-212.

„The Musical Traditions of the Cappella Sistina and Liszt’s Church Music” in: Analecta Lisztiana III, „Liszt and the Birth of Modern Europe”. Franz Liszt Studies Series, No.9.( New York: 2003, Pendragon), 25-46.

„La musica secondo il „bello” e il „vero”: Liszt, Verdi e un incontro mancato” in: Kronos 5-6, Universit`a di Lecce, Facolt`a di Beni Culturali, Dipartimento Beni Arti Storia 2003, 137-151.

„Affinit`a elettive e suggestioni personali: l'operato di Sigismund von Neukomm (1778-1858) a Rio de Janeiro” in: Echi d'Europa nella Musicadel Brasile Coloniale Roma, Il Calamo, 2004.

„19th Century Path to Palestrina’s Music: Italian, German and French Editions of the Missa Papae Marcelli” in: Studies the Sources and the Interpretation of Music: Essays in Honor of László Somfai on His 70th Birthday Lanham, (Maryland: 2005, Scarecrow Press), 57-76.

„The musical meaning of the Praeludium in Beethoven's Missa solemnisICMS7, Kongressbericht, Juni 2005 in: Music and the Arts. Approaches to Musical Semiotics 10. Acta Semiotia Fennica XXIII. (Helsinki: 2006. International Semiotics Institute, Imatra), 571-590.

„Liszt's Roman Experience of Palestrina in 1839. The importance of Fortunato Santini's library” JALS 2003-2005, Volume LIV/LV/LVI, Festschrift in Honor of Fernando Laires upon his 80th Birthday, 45- 56.

„Rom und das Ideal einer neuen Kirchenmusik”, Franz Liszt, Ein Europäer in Weimar. Katalog des Landesaussellung Thüringen im Schiller-Museum und Schlossmuseum Weimar 24. Juni-31. Oktober 2011. Hrsg von. Detlef Altenburg. (Köln: Walter König, 2011), 226-233.

„Liszt et Palestrina: Des relations complexes et variées”, Analyse Musicale, 65, Numéro spécial, 2011. 17-24.

„Liszt Throught Hungarian Eyes, Yesterday and Today”, Liszt: A Chorus of Voices. Essays, Interviews and Reminiscences. Ed. by Michael Saffle, with John C. Tibbetts and Claire McKinney. Franz Liszt Studies Series No. 13. New York: Pendragon, 2012. 91-105.

„Liszt’s Role in the Birth of Hungarian Musical Insttitutions”, in: Franz Liszt. Un misicien dans la société. Paris: Hermann Éditeurs, 2013. 321-331.

„Rol’ Lista v razvitii muzykal’noj kul’tury Vengrii” in: Ferenc List po pročtenii geniâ. Sankt-Peterburg, Gos. Universitet im. Gercena, 2013. 7-11.

„The Hungarian Royal Academy of Music in the 1880s: The Collaboration and Friendship between Liszt and János Verebi Végh” in: http://www.museoeurope.si, Maribor, 2016.