WATZATKA ÁGNES


1992 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem keretében működő

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársa

 

Képzés:

- Gheorghe Dima Zeneakadémia, Kolozsvár

– zenetudományi szak – egyetemi diploma (1985)

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

– hittudományi szak – abszolutórium (1998)

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

– egyházzene szak – egyetemi diploma (2000)

– DLA doktoriskola – abszolutórium (2003)

 

PUBLIKÁCIÓK:

Könyvek

Budapesti Séták Liszt Ferenccel / Following Franz Liszt’s Footsteps in Budapest

Budapest, Helikon, 2011.

Génie oblige! (társszerző, 121 cikkelyből 32)

Budapest, Helikon, 2011.

Liszt Ferenc a Vigadó színpadán.

Budapest, MMA, 2014.

 

Lexikoncikkek

MGG második, teljesen átdolgozott kiadás, személyi rész, XVII kötet:

- Szendrei Janka

- Szendy Árpád

- Thomán István

- Tóth Aladár

- Vikár Béla

 

Fontosabb tanulmányok

A. Liszt Ferenc élete és művészete

„Franz Liszt and the Pressburg Church Music Society.” The Liszt Society Journal.

Volume 28-2003. 3–16.

„Franz Liszts Briefe an Franz Xaver Witt in der Proskeschen Musikabteilung der

Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg”. Bischölfiches Zentralarchiv

und Bischölfiche Zentralbibliothek Regensburg Kataloge und Schriften […] Band 25: Franz Xaver Witt. Regensburg 2009, 64–90.

„Liszt Ferenc és a Budai Egyházi Zeneegyesület”. Hagyomány és megújulás a

liturgiában és zenéjében. Budapest 2012, 449–471.

„Piété, politique et musique: La Messe du couronnement de Franz Liszt”. Franz Liszt

Un Musicien  dans la société. Paris 2013, 167–187.

„Puszta, Husaren und Zigeunermusik. Franz Liszt und das Heimatbild von Nikolaus

Lenau.” Studia Musicologica […] Budapest Vol. 55/1 , 2014/1–2, pp. 103–118.

„Die Ungarische Krönungsmesse – Antithesen und Synthesen der Kirchenmusik einer

Nationalfeier”. Musik im Spannungsfeld zwischen nationalem Denken und Weltbürgertum. Heidelberg 2015, 145–161.

„Liszt Ferenc kapcsolata a német Cecília-mozgalommal a Liszt-Witt levelezés tükrében.” Kiss

Gábor szerk.: Zenetudományi dolgozatok 2013–2014, Budapest 2016, 317–58.

„Ferenc Liszt and the crowned ladies of Weimar / Liszt Ferenc és a weimari koronás

asszonyok”. The Hungarian view of Liszt / Liszt magyar szemmel Nr. 25.

2016 október, 13–19.

„István Széchenyi and Ferenc Liszt / Széchenyi István és Liszt Ferenc”. The Hungarian view of

Liszt / Liszt magyar szemmel Nr. 29. 2017 október, 2–10.

B. Magyar zenetörténet

„Engeszer Mátyás.” Magyar Egyházzene VIII (2000/2001), 337–352.

„A Szent Mártonról címzett pozsonyi Egyházi Zeneegyesület a XIX. században. Magyar

Egyházzene IX (2001/2002), 209–228.

„Hennig Alajos (1826–1902).” Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 187–214.

„Zsasskovszky Ferenc és az egri zenei élet virágkora a XIX. század második felében”. Magyar

egyházzene XIV (2006/2007) 259–282.

„Zur Reinigung und Veredlung des Geschmacks des Volkes. Ferenc Zsasskovszky

und die Blütezeit des Musiklebens in Eger im 19. Jahrhundert.” Studia Musicologica 49/1–2 (2008), 73–90.

„Az Esztergomi művészi világ fejedelme: Seyler Károly (1815–1884)” Magyar egyházzene

XV. (2007/2008), 257–268.

C. Himnológia

„Néhány ismert népénekünk eredetéhez. Az 1846-os leitmeritzi kottás énekeskönyv.”

Magyar Egyházzene XII (2004/2005) 31–48.

„Gregorián tételek Zsaskovszky Ferenc Karénekes Kézikönyvében.” 1903. Inter

sollicitudines”. Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján... Budapest 2006, 429–455.

„Mária Terézia, a jezsuiták, és az első közismert miseének.” Magyar egyházzene

XIII (2005/2006) 459–481.

„Kirchengesangbuch und Volkspraxis. Zur Entstehungsgeschichte des Gesangbuches

Éneklő Egyház”. Bene cantate ei. Festschrift 50 Jahre I.A.H. I. A. H. Bulletin Nr. 37/2009, Graz-Opole 2009, 377–390.

„A Tárkányi-Zsasskovszky –féle Katholikus Egyházi Énektár és az egységes éneklés

kérdése.” „A keresztyényi gyülekezetben való isteni dicséretek”’ – Népénektáraink tegnap és ma. Budapest 2011, 363–383.

„Egyházi énekek a népi emlékezetben: befogadás, transzformáció, és újrakomponálás.”

Magyar Zene XLX. évfolyam, 1. szám, 2012. február, 108–119.

„A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform”

I. [„A reform háttere és kibontakozása”]. Magyar Egyházzene XIX (2011/2012), 353–366;

II. „A reform énekkészlete”. Uo. XXII (2014/2015) 15–28;

III. „Reforménekek a magyarországi énekgyakorlatban”. Uo. XXII (2014/2015) 277–302.

„Tradition und Zeitgeist. Figuralismus im Kirchengesang”. Klanglandschaft des

Heiligen. I.A.H. Bulletin Nr. 42/2014, Graz-Opole 2014, 241–254.

„Learning about Faith by Singing: Narrative and Catechetic Hymns”. Hymns in Liturgy and

Life. Part II. I.A.H. Bulletin Nr. 44/2016, Tilburg 2017, 15–35.

 

Nemzetközi zenetudományi konferenciák

München 2006

Stuttgart 2006

München 2008

Bonn 2010

Stuttgart   2011

Heidelberg 2011

Rennes 2011

Budapest 2011

Amsterdam 2013

Cambridge 2015

Maribor 2016

Lucca 2016

 

Tagságok:

Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie