ÉRTÉKES MŰTÁRGYAKKAL BŐVÜLT AZ ÁLLOMÁNYUNK

2023. május 31.

Frank Tibor professzor, akadémikus, világszerte elismert egyetemes történész, anglista-amerikanista, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézet Amerikanisztika Tanszékének professor emeritusa, az MTA rendes tagjának rendelkezése során számos különleges, 19. századi fotógráfia, festmény és érme került a gyűjteményünkbe.

Frank Tibor 1948-ban született Budapesten, oktatói munkáját 1971-ben kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1973-ban, az akkori Angol Nyelv és Irodalom Tanszéken meghonosította az angol nyelvű, brit és amerikai szakirodalmon alapuló történeti szakképzést. 1992–94 között az Amerikanisztika Tanszék vezetője, majd 1994-ben az ELTE Angol-Amerikai Intézetének alapítója és első igazgatója volt. 1997-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 2006 és 2014 között újra az intézet igazgatója volt. 1998-ban szerezte meg az MTA doktora címet, 2013-ban levelező, 2019-ben pedig rendes tagjává választotta a testület. 2016-ban elnyerte az ELTE oktatóinak és kutatóinak kiemelkedő teljesítményét elismerő rektori kiválósági különdíjat. Frank Tibor 2018 óta professor emeritusként dolgozott az ELTE Angol-Amerikai Intézetében. 2006-ban tagjai közé választotta a londoni székhelyű brit Royal Historical Society. Frank Tibor elsősorban politika- és társadalomtörténetet tanított. Kutatási eredményei közül kiemelkednek azok, melyeket a transzatlanti migráció, ezen belül a magyar kivándorlás történetének vizsgálatával ért el.

A jelentős Liszt-portrékon és érméken kívül a 19. századi magyar zenei élet meghatározó alakjairól készült képekkel bővült állományunk az új- és jelenkori egyetemes történelem tanára és kutatója felajánlásának köszönhetően. A felajánló fia, Frank Benedek hozta el múzeumunkba a különlegesen értékes műtárgyakat, melyet ezúton is hálásan köszönünk!