Kutatóközpont

Az Liszt Ferenc Emlékmúzeumhoz kapcsolva 1986-ban a Zeneakadémia létrehozott egy Liszt Ferenc Kutatóközpontot is, amelynek elsődleges feladata a Zeneakadémia saját Liszt-gyűjteményének gondozása és gyarapítása, tudományos feldolgozása és publikálása, az egyetemi oktatás és a hazai Liszt-kutatás segítése a Lisztre és korára vonatkozó, bel- és külföldi dokumentáció minél szélesebb körű összegyűjtésével, Liszt-adatbázis létrehozásával, információs szolgálattal. A központ munkatársai emellett részt vesznek a nemzetközi Liszt-kutatás különféle projektjeiben, együttműködnek Liszt-kutatóhelyekkel, kiadókkal, Liszt Ferenc-társaságokkal, képviselik a hazau Liszt-kutatást nemzetközi konferenciákon, illetve hazai konferenciákat is szerveznek.

 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont saját gyűjteményének legfontosabb állománycsoportjai: Liszt zeneműkéziratai, levelei, egyéb zeneműkéziratok és levelek (eredetiben illetve másolatokban), fényképek, festmények, grafikák, plasztikák, reprodukciók, ereklyék, aprónyomtatványok (műsorok, plakátok stb.), archív dokumentumok (oklevelek, iratok), hírlapkivágatok.

A könyvek és nyomtatott kották közül csak Liszt egykori budapesti könyv- és kottatárának anyaga tartozik múzeumi állományba; az egyéb kották és könyvek, a Lisztre vonatkozó irodalom gyűjtése és feldolgozása a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal szorosan együttműködő Zenetörténeti Kutatókönyvtár feladata. A Liszt-autográfok, grafikák, fotók és archív dokumentumok digitális feldolgozása már elkészült; a múzeumi gyűjtemény további részeinek digitalizálása folyamatban van. Nyomtatott publikációk a Liszt-hagyatéki könyv- és kottatárról az Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában jelentek meg.

A Kutatóközpont munkatársai segítik az egyetemi oktatást speciális Liszt-kurzusokkal, a Liszt-vonatkozású diplomamunkák és disszertációk tanácsadásával. Szoros az együttműködés a budapesti Editio Musica új Liszt-összkiadásával és a müncheni Henle Verlag Liszt-Urtext kiadásaival.

 

A LISZT KUTATÓKÖZPONT ADATBÁZISA

Kutatók számára feldolgoztuk a múzeum gyűjteményének kb. 90 százalékát, az adatbázis online elérhető magyar és angol nyelven, és keresni lehet benne.

KONFERENCIÁK

Az Liszt Ferenc Emlékmúzeumhoz kapcsolva 1986-ban a Zeneakadémia létrehozott egy Liszt Ferenc Kutatóközpontot is, amely  nemzetközi  konferenciákat is szervez, munkatársai pedig rendszeresen adnak elő nemzetközi eseményeken. Az elmúlt években az alábbi konferenciákat szerveztük, illetve az alábbi tudományos találkozókon vettünk részt.

Az előadások írásbeli formájának magyar nyelvű változatai első alkalommal itt, a honlapunkon jelennek meg:

DOI 10.26113/LFZE.2018.1

Domokos Zsuzsanna: Az egyetlen Petőfi megzenésítés Liszt életművében: A magyarok Istene

DOI 10.26113/LFZE.2018.2

Fedoszov Júlia: „Óh mondsza: Felejteni tudsz-e te engem? - Liszt Petőfi szellemének című zongoradarabjának keletkezése és két kézirata

DOI 10.26113/LFZE.2018.3

Bokor Lilla: Sejtések és cáfolatok: a Puszta-Wehmut keletkezéséről, szerzőségéről és kiadásáról

DOI 10.26113/LFZE.2018.4

Peternák Anna és Szabó Ferenc János: „megtalált románc

DOI 10.26113/LFZE.2018.5

Watzatka Ágnes: Kései hódolat a magyar nemzetnek: Liszt Ferenc Magyar király-dala

DOI 10.26113/LFZE.2018.6

Spischak David: Liszt Ferenc búcsúja Mosonyi Mihálytól

 

A LISZT KUTATÓKÖZPONT MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI

Domokos Zsuzsanna: „Liszt Faust szimfóniájának „Gretchen” tétele – eredeti változat és átiratok” in Szekvenciáktól szimfóniákig. Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére, szerk. Dobszay Ágnes, Domokos Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Vikárius László. (Budapest: Rózsavölgyi és Társa Kiadó – Zeneakadémia, 2015), 87-104.

Watzatka Ágnes: 

„A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform. II. A reform énekkészlete” in Magyar Egyházzene XXII. évf. (2014/2015) 1. szám, 15-28. 

„A Mária Teréziához kapcsolódó egyháziének-reform. III. Reforménekek a magyarországi énekgyakorlatban” in Magyar Egyházzene XXII. évf. (2014/2015) 3. szám, 275–300. 

„Die Ungarische Krönungsmesse – Antithesen und Synthesen der Kirchenmusik einer Nationalfeier” in Musik im Spannungsfeld zwischen nationalem Denken und Weltbürgertum. Heidelberg 2015, 145-161.

Liszt-kutatás – a Liszt Ferenc Kutatóközpont munkatársainak írásai

Watzatka Ágnes: „Liszt Ferenc kapcsolata a német Cecília-mozgalommal a Liszt–Witt levelezés tükrében”, Zenetudományi Dolgozatok 2013 – 2014, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2016), 317-358.

Liszt-kutatás – a Liszt Ferenc Kutatóközpont munkatársainak írásai

Peternák Anna: „Liszt képleírásai”, Zenetudományi Dolgozatok 2013 – 2014, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2016), 359-381.