Kutatóközpont

Az Liszt Ferenc Emlékmúzeumhoz kapcsolva 1986-ban a Zeneakadémia létrehozta a Liszt Ferenc Kutatóközpontot is, amelynek elsődleges feladata, hogy gondozza, gyarapítsa, tudományosan feldolgozza és publikálja a Zeneakadémia saját Liszt-gyűjteményét, illetve támogassa az egyetemi oktatást és a hazai Liszt-kutatást a Lisztre és korára vonatkozó bel- és külföldi dokumentáció minél szélesebb körű összegyűjtésével, Liszt-adatbázis létrehozásával és információs szolgálattal. A központ munkatársai emellett részt vesznek a hazai és a nemzetközi Liszt-kutatás különféle projektjeiben: együttműködnek Liszt-kutatóhelyekkel, kiadókkal, Liszt Ferenc-társaságokkal, nemzetközi konferenciákon képviselik a hazai Liszt-kutatást, illetve hazai konferenciákat is szerveznek.

 

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont saját gyűjteményének legfontosabb állománycsoportjai: Liszt zeneműkéziratai, levelei, egyéb zeneműkéziratok és levelek (eredeti példányok, illetve másolatok), fényképek, festmények, grafikák, plasztikák, reprodukciók, ereklyék, aprónyomtatványok (műsorok, plakátok stb.), archív dokumentumok (oklevelek, iratok), hírlapkivágatok.

A könyvek és nyomtatott kották közül csak Liszt egykori budapesti könyv- és kottatárának anyaga tartozik múzeumi állományba; az egyéb kották és könyvek, a Lisztre vonatkozó irodalom gyűjtése és feldolgozása a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközponttal szorosan együttműködő Zenetörténeti Kutatókönyvtár feladata. A Liszt-autográfok, grafikák, fotók és archív dokumentumok digitális feldolgozása már elkészült, a múzeumi gyűjtemény további részeinek digitalizálása folyamatban van. Nyomtatott publikációk a Liszt-hagyatéki könyv- és kottatárról a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában jelentek meg.

A Kutatóközpont munkatársai speciális Liszt-kurzusokkal segítik az egyetemi oktatást, és a Liszt-vonatkozású diplomamunkák és disszertációk tanácsadásával is foglalkoznak. Szoros együttműködésben állnak a budapesti Editio Musica új Liszt-összkiadásával és a müncheni Henle Verlag Liszt-Urtext kiadásaival.

 

A LISZT KUTATÓKÖZPONT ADATBÁZISA

Kutatók számára feldolgoztuk a múzeum gyűjteményének kb. 90 százalékát, a kereshető adatbázis online érhető el, magyar és angol nyelven.

 

KONFERENCIÁK

Az általunk szervezett, valamint a Liszt-múzeumok és kutatóhelyek együttműködése keretében megtartott konferenciákról itt találnak információt. A munkatársak egyéni konferenciarészvételeit az életrajzokban találhatják meg.

 

KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kiadványainak részletes leírása itt érhető el.

A tudományos munkatársak önálló publikációinak felsorolása az életrajzokban található meg.

A 2018. március 14-i konferencián megtartott előadások szövegét online hozzáférhetővé tettük, ezen a linken olvashatók.