Kutatóközpont

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen működő Liszt Ferenc Kutatóközpont 1986-ban jött létre a Liszt Ferenc Emlékmúzeummal összekapcsolódva, azzal egy közös szervezeti egységet alkotva. A Kutatóközpont elsődleges feladata a hazai Liszt-kutatás fejlesztése, hazai és külföldi tudományos fórumokon való képviselete, valamint a zenetudományi háttér biztosítása a múzeum szakmai programjai, elsősorban a helyben szervezett változó kiállítások, valamint vándorkiállítások számára.

A Kutatóközpont a múzeum tulajdonában lévő, Liszthez kötődő kéziratok, könyvek, kották és egyéb forrásértékű dokumentációk gyűjteményét a honlapon lévő adatbázisban teszi közzé magyarul és angolul, amely itthonról és külföldről is megismerhetővé teszi az állományt. Liszt könyv-és kottatáráról már az 1980-as évek végén született két fontos publikáció, annotált katalógus. A legfontosabb másodlagos irodalom szintén a Régi Zeneakadémia épületében található Liszt Kutatókönyvtárban biztosítja a helybeni kutatás feltételeit.

A Kutatóközpont zenetörténész munkatársai elsősorban Liszt életművét kutatják, de személyén keresztül a 19. századi magyar zenetörténet és nemzetközi kitekintés is előtérbe kerül témaként. A munkatársak részt vesznek a hazai zenetudományi életben konferenciákon való előadásokkal, valamit publikációkkal. Speciális Liszt-kurzusokkal segítik az egyetemi oktatást. Liszt-vonatkozású diplomamunkák és disszertációk tanácsadásával is foglalkoznak, illetve a Doktori Iskolában részt vesznek Liszt témájú disszertációk vizsgáztatóiként, opponenseiként.  A múzeum által frissen beszerzett új forrásokkal támogatják a Liszt-összkiadást, aktív együttműködést tartanak az egyéb zenetudományi kutatócsoportokkal, elsősorban a Zenetudományi Intézet 19. századi osztályával és a Zenetudományi Múzeum munkatársaival. 

A Kutatóközpont maga is rendez hazai és nemzetközi konferenciákat, és jelentet meg tudományos kiadványokat magyar és angol nyelven. Számos nemzetközi szakmai kapcsolatot tart fenn, amely közös konferenciák, kiadványok, illetve kiállítások formájában valósul meg. A munkatársak folyamatosan nyújtanak szakmai segítséget külföldi kutatók számára, rangos külföldi egyetemeken tartanak mesterkurzusokat a doktori iskolák számára Liszt életművéből.

A Kutatócentrum oldal a múzeum honlapján egyúttal lehetőséget teremt tanulmányok megjelentetésére, amelyek hivatalos publikációknak számítanak. Több konferencia tanulmánya jelent már meg ilyen formában. A Kutatócentrum tudományos kiadványai a múzeumban, illetve a Zeneművészeti Egyetem webshopjában érhetőek el.

A Kutatóközpont jelenlegi közös programja Liszt magyarországi tevékenységeinek sokoldalú bemutatása a 19. századi magyar művelődéstörténet fényében.

 

A LISZT KUTATÓKÖZPONT ADATBÁZISA

Kutatók számára feldolgoztuk a múzeum gyűjteményét, a kereshető adatbázis online érhető el, magyar és angol nyelven.

 

KONFERENCIÁK

Az általunk szervezett, valamint a Liszt-múzeumok és kutatóhelyek együttműködése keretében megtartott konferenciákról itt találnak információt.

 

A munkatársak egyéni konferenciarészvételeit az életrajzokban találhatják meg.

 

KIADVÁNYOK, PUBLIKÁCIÓK

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont kiadványainak részletes leírása itt érhető el.

A tudományos munkatársak önálló publikációinak felsorolása az életrajzokban található meg.