Küldetésünk

A világszerte ismert és tisztelt zeneszerző, zongoraművész, tanár, a budapesti Zeneakadémia egyik alapítója, elnöke, Liszt Ferenc személyében példamutatóan egyesült a tettekben is megnyilvánuló magyar hazaszeretet a széles európai látókörrel, nem véletlen, hogy minden kor emberéből őszinte tiszteletet vált ki. Az általa alapított budapesti Zeneakadémia ma is a nevét őrzi és szellemi örökségét igyekszik folytatni. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem égisze alatt működő Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont alapvető feladata, hogy a mester egykori otthonát megközelítően eredeti állapotban őrizze meg, és Liszt szellemiségét közvetítse mindazoknak, akik a Zeneakadémia egykori elnökének szolgálati lakását meglátogatják a Régi Zeneakadémia épületében.

Múzeumunk egyrészt szakszerűen megóvja, bemutatja a zeneszerző eredeti hangszereit, bútorait, személyes tárgyait, másrészt digitalizálva már a honlapunkon kutathatóvá teszi kéziratait, könyv- és kottatárát. Folyamatosan gyűjti, feldolgozza a Liszthez és korához tartozó új dokumentumokat, és szintén a honlapon található adatbázison keresztül lehetőséget nyújt megismerhetőségükre.

Munkatársaink változatos programokkal, mint például időszaki kiállításokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, hangversenyekkel, születésnapi fesztiválokkal és egyéb rendezvényekkel is közvetítik Liszt Ferenc szellemi örökségét a mai kor emberének. A rendezvények színvonalát, a koncerteken fellépő művészek kiválasztását mindig az a szempont vezérli, hogy Liszt otthonában egykor is csak a legkiválóbb, a magas művészet iránt elkötelezett muzsikusok, és más művészeti ágak képviselői, a magyar felső intelligencia képviselői fordultak meg.

Intézményünk a mester törekvéseihez igazodva nyitott szellemben működik, nemzetközi együttműködéseket alakít ki, és küldetésének tekinti az életmű minél szélesebb körű bemutatását, a hazai értékek ismeretét és átadását, Liszt magyar gondolkodásának reális közvetítését, annak érdekében, hogy minél igazabb Liszt-kép alakuljon ki a magyar és a külföldi közönség körében.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont egyúttal a magyarországi Liszt-kutatás központja. A munkatársaink által feltárt újdonságokat kiadványokban mutatjuk be, kutatóink ismeretterjesztő előadásokat tartanak külföldön is, rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi konferenciákon, biztosítva a nemzetközi Liszt-kutatáshoz fűződő folyamatos kapcsolódásunkat.

Múzeumunk szerteágazó tevékenységével központi szerepet játszik Liszt kultuszának fenntartásában itthon és külföldön is, miközben szoros együttműködésben működik a Zeneakadémia felső vezetőségével, tanáraival, kutatóival, hallgatóival.