„Magyar és európai: Liszt Ferenc 1811-1886” c. plakátkiállítás összefoglalása

2012. február 27.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum összefoglalást készített az NKA és a Liszt Múzeum Alapítvány támogatásával készült „Magyar és európai: Liszt Ferenc 1811-1886” jubileumi plakátkiállítás és az annak anyagából készült füzetes kiadvány felhasználásáról.

A két pályázati ciklusban, két részletben elkészült, összesen 1200 magyar nyelvű plakátsorozat Magyarország és a határon túli magyarlakta területek számos intézményébe eljutott, és a beszámolók tanúsága szerint igen eredményesen hozzájárult a Liszt-bicentenárium méltó megünnepléséhez. Még 257 példányunk van raktáron, amelyből egy-egy példányt szívesen bocsájtunk ingyenesen és véglegesen mindazon iskolák, könyvtárak, kulturális központok, egyesületek, egyéb intézmények rendelkezésére, amelyek vállalják méltó bemutatását. Angol nyelvű sorozat is igényelhető.

A hengeres tokba csomagolt plakátok a Zenetörténeti Kutatókönyvtárban vehetők át, az elszállításról az igénylőknek kell gondokodniuk. Ajánlott az átvétel előzetes egyeztetése (somogyi.klara@lisztakademia.hu, tel.  +36 1 322 9804).

A plakátkiállítás 16 db. 68x48 cm méretű poszterből áll, egy-egy poszteren 5-8 dokumentum látható (képek, fotók, kéziratok, nyomtatott kottarészletek, műsorok stb.), amelyekhez rövid magyarázatot csatoltunk. A poszterek időrendben tekintik át Liszt életét és munkásságát; az utolsó, „Mint magyar hazámnak hű fia” című poszteren különböző időszakokból összegyűjtve olyan dokumentumokat mutatunk be, amelyek Lisztnek magyar hazájához való ragaszkodását bizonyítják.

A dokumentumanyag túlnyomó része a Liszt Ferenc Emlékmúzeum saját gyűjteményéből származik, amelyből intérieur-részleteket is mutatunk; további dokumentumok más magyar múzeumok, archívumok anyagából származnak, természetesen a források megjelölésével. Az egyes tablóknak rövid összefoglaló bevezető szövege is van.

A kiállítás a bicentenáriumi év elmúltával nem vesztett aktualitásából, Liszt Ferenc művészetének megismertetése és megismerése mindig időszerű marad!

 

A magyar plakátkiállítás címlapja
 
A magyar plakátkiállítás utolsó lapja
 

A plakátfüzetek A/4-es méretű, jó minőségű papírra nyomva lényegében ugyanazt az anyagot tartalmazzák, mint a poszterek, oly módon, hogy egy-egy poszter anyaga két A/4-es oldalra elosztva jelenik meg. A 32 oldalas füzethez kemény borító járul, önálló címlappal; az elülső borító belső oldalán illetve a hátsó borítón mód nyílt még további Liszt-múzeumi intérieur-képek, hangszer-részletek bemutatására is.

E füzetekből 1000 magyar és 1000 angol nyelvű példány készült. A magyar füzetekből még 595 példány, az angol füzetekből 607 példány áll még rendelkezésre, amelyből egy-egy példányt szívesen bocsájtunk azoknak a tanároknak a rendelkezésére, akik osztályukat elhozzák a múzeum meglátogatására. Egyéni látogatók a múzeumban megvásárolhatják a füzeteket (a magyar füzet ára 1000.- Ft, az angol füzeté 1500.- Ft).

 

A magyar plakátfüzet címlapja