Új szerzemény

2013. január 31.

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum nemrég egy értékes albumot vásárolt, amely Liszt Ferenc két francia nyelvű eredeti kézírásos levelét tartalmazza. A levelek Semsey Jenőné  szül.  Csáky Irma grófnőhöz szólnak. Liszt 1870-től sok időt töltött Budapesten, ahol számos koncertet is adott. E koncertek egyikén került kapcsolatba Csáky Irma grófnővel, akivel az 1873. március 21-én a Vigadó kis termében a Magyar Gazdaasszonyok Egyletének javára rendezett jótékonysági koncerten közösen lépett fel. A grófnő Schubert, Schumann és Széchenyi Imre dalokat adott elő. A két levél Csáky Irma grófnő emlékalbumába van ragasztva a koncertről szóló korabeli német és magyar nyelvű újságcikkekkel együtt. Az album más érdekes dokumentumokat, verseket, rajzokat és bejegyzéseket is tartalmaz a magyar arisztokrácia tagjaitól.