Liszt Ferenc hagyatéka I.

1986. március 1.

Szerző: Eckhardt Mária

Kiadó: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Kiadás éve: 1986.

Az 1986-ban útra kelő Acta-sorozat minőségi változást jelentett. Látható, olvasható kinyilvánítását annak, hogy a Zeneakadémia a benne, általa végzett tudományos munka rendszeres közlésével is megfelel egyetemi hivatásának.

Több, mint jelképes, egyenesen szükségszerű, hogy az Acta első kötete egyben folyamatos Liszt-kutatásunk egyik láncszeme. Újabb bizonysága részint annak, hogy milyen erősen egybeforrott Liszt munkássága, gondoskodása a Zeneakadémiával, hogy törődése, gondja a mai napig erőforrása oktató és kutató munkánknak. Bizonysága részint annak, hogy pedagógiai, zeneszetzői, szellemi és tárgyi hagyatékának feldolgozása mindig jelen volt és van Egyetemünk életében. Tudós tanáraink szinte mindannyian jelentős művekkel járultak hozzá Liszt Ferenc életének és munkásságának feltárásához, megértéséhez.