Közhasznúsági jelentés 2018.

2020. március 25.

Liszt Múzeum Alapítvány
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
18060786-9499-569-01
Bírósági nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság 5025

Közhasznúsági jelentés 2018.

Budapest, 2019. március 9.
Gulyás István sk. a kuratórium elnöke

 

A Liszt Múzeum Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2018. esztendőről

 

1. Számviteli beszámoló

A Liszt Múzeum Alapítvány a számviteli törvény előírásainak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített éves beszámoló nincs könyvvizsgálattal alátámasztva. 2018-ban az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 4.953 ezer Ft (pontosítva 4.953.337 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 1.657 ezer Ft (pontosítva 1657.532 Ft) vagyonnövekedés, amelynek következtében a saját tőke 4.899 ezer Ft-ot (4.899.337 Ft) tesz ki.

2. Vagyonváltozás bemutatása

A bázisévhez mérve a Liszt Múzeum Alapítvány vagyona 1.657 ezer Ft-tal növekedett. A bevételek, amelyek összege 2.978 ezer Ft volt a beszámolás évében, 167 ezer Ft-tal növekedtek a 2017. évihez viszonyítva. Ezen belül a személyi jövedelemadó 1%-ából realizált rész (34 ezer Ft) 7 ezer Ft-tal magasabb a bázisévinél. A kapott támogatások 2.304 ezer Ft-ot tettek ki (2017-ben: 2.321 ezer Ft). A ráfordítások volumene 1.321 ezer Ft volt, amely 382 ezer Ft-tal több a 2017. évinél. A ráfordítások teljes volumenüket tekintve közhasznú ráfordítások, amelyek 75,2 %-a közvetlen alapítványi célú költség volt (994 ezer Ft), 24,8 %-a pedig közvetett alapítványi költség, amelyek a civil szervezet törvényes működésének feltételeit biztosította

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

2018-ban az alapítvány külső szervezetek részére nem adott pénzbeli támogatást.

4. Az alapítványi bevételek felhasználása

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében használta fel pénzforrásait (részletes kifejtése a vagyonváltozás bemutatásánál). - A Terézváros Önkormányzata által nyújtott II. félévi támogatásból a rajzpályázatot finanszírozta az alapítvány (250 ezer Ft) - A Peter Horvath Alapítvány támogatásából a múzeumi katalógusok előállítása valósult meg (491 ezer Ft) - Amortizáció tárgyévi ráfordításai 209 ezer Ft, - Közhasznú egyéb költségek (nyomtatvány költség, vendéglátás) 44 ezer Ft. - Törvényes működéshez köthető költségek, ráfordítások 327 ezer Ft.

5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása

A Liszt Múzeum Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle személyi jellegű kifizetés – 2018-ban - nem történt.

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló

A 2017. évi őszi önkormányzati pályázaton nyert 250 e Ft-ot pedig egy érintőképernyős berendezés megvásárlására költötték, amelynek aktiválására 2018- ban került sor. Ezen a berendezésen gyerekeknek szóló oktató programok futnak. Terézváros Önkormányzatához 2018-ban is sikeresen pályázott az Alapítvány. Ennek keretében 250 ezer Ft céltámogatást nyújtott a Liszt Múzeum Alapítvány részére, egy rajzpályázat teljeskörű lebonyolításához (rajzeszközök, paravánok, oklevelek, emléklapok, résztvevők díjazása, zsűri megajándékozása és fellépő előadóművész tiszteletdíjának finanszírozása).

A németországi Peter Horvath Alapítvány 1.541 ezer Ft-tal támogatta a szervezetet. A kapott összegből 2018. év folyamán 491 ezer Ft-ot fordítottak múzeumi katalógusok előállítására, a fennmaradó összeget 2019-ben fogja felhasználni a szervezet. 80 ezer Ft értékben az IFUA & Partners Kft. egy notebookkal ajándékozta meg az alapítványt. Magánszemélyek adakozásából 391 ezer Ft folyt be. A múzeumi képeslapok és ismertető füzetek ellenében kapott látogatói adomány összege 588 ezer Ft volt.

7. Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés

Erőforrás ellátottsági mutatók

- 2017-2018. évi bevétele – két év átlagában (2.895 ezer Ft) – meghaladta meg az 1 Milló Ft-ot – kritérium teljesült
- 2017-2018. évi egybeszámított adózott eredménye (3.529 ezer Ft) nem negatív - kritérium teljesült
- 2017-ben és 2018-ban az alapítványnál nem volt személyi jellegű ráfordítás. - nem teljesült

Társadalmi támogatottság mutatói

- 2018-ban a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel az összes bevétel 1,0 %-a – kritérium nem teljesült
- közhasznú célú költségek 2017-ben és 2018-ban két év átlagában az összes ráfordítás 100 %-át tették ki – kritérium teljesült
- nem vesz részt tartósan legalább 10 önkéntes segítő az alapítvány tevékenységében – nem teljesült.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytatott. Az Alapítvány 2018-ben is teljesítette a közhasznúság megtartásához szükséges kritériumokat.

Budapest, 2019. március 9.

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Liszt Múzeum Alapítvány kuratóriuma 2019 április 24-én elfogadta.