Richard Wagner és magyar barátai

ELŐSZÓ

Wagner és magyar barátai című kiállításunk fő gondolati szála Liszt és Wagner életre szóló barátságát, pozitív egymásra hatását emeli ki, azt a felemelő oldalt, amely a két mester egymás alkotásai iránt érzett őszinte csodálatáról, a zeneszerzői ihlető forrásról szól, és ennek tükrében mutatja be Wagner többi magyar kapcsolatát is. A kiállításon szándékosan nem esik szó Liszt és Wagner személyiségének különbözőségéről: míg Liszt önzetlenül és segítőkészen csodálja Wagner és általában a zeneszerző mesterek halhatatlan alkotásait, Wagner számára a saját maga életműve, saját zeneszerzői elképzeléseinek megvalósítása az egyetlen cél, amelyhez az elődök és kortársak egyaránt eszközül szolgálnak.

Richard Wagner portré
 
Richard Wagner

Ezzel együtt Wagner pillanatnyi őszinte lelkesedése valóban lelkének mélyéből tör fel; Liszt ezt pontosan érzi és értékeli. Wagner magyarországi támogatói szinte kivétel nélkül Liszt szoros baráti körébe tartoztak, és vagy általa személyesen, vagy legközelebbi tanítványai közvetítésével ismerték meg Wagnert. A kiállításon kiemelt legfontosabb magyar barátok közé tartozik Reményi Ede, Mosonyi Mihály, Ábrányi Kornél, Mihalovich Ödön, és természetesen a győri születésű Hans Richter, aki egy személyben összekötő kapocs Pest és Bayreuth között. A kiállítás szorosabban vett tematikája Wagner magyarországi fogadtatásáról szól, Wagner műveinek pesti, majd budapesti bemutatóiról, két magyarországi látogatásáról, önálló és Liszttel közösen adott hangversenyeinek visszhangjáról, a magyar zenészek, barátok, tisztelők bayreuthi jelenlétéről. Forrásanyagként nagyrészt Haraszti Emil Wagner és Magyarország című könyvét használtuk fel. Haraszti az anyag bősége és összetettsége miatt nem tárgyalja Liszt szerepét Wagner itthoni elismertetésében, azonban többször hangsúlyozza, hogy Liszt hatása, személyes és barátain keresztül érvényesített támogatása nélkül Wagner zenéje sokkal később került volna be a magyar zeneszerető közönség tudatába. A kiállítás jelzésszerűen utánamegy ezeknek a hatásoknak is, beleértve Liszt írásait, átiratait és weimari tevékenységét is, valamint ízelítőt ad Wagnerrel folytatott levelezéséből is, amely főleg zeneszerzői gondolkodására vet fényt. A kiállítás Liszt és Wagner egymás művei iránt érzett hódolatának kifejezésével indul el, és kettőjük szellemi hasonlóságával fejeződik be.

A tárlaton sok eredeti Wagner-kéziratot tudunk bemutatni, valamint nagyon értékes a győri Richter Archívum anyagában őrzött Hans Richtertől származó örökség. A kiállított tárgyak között kiemelkedő szerepet kapnak a Liszt-hagyaték könyvei és kottái, amelyekhez egyedi dokumentumokat kaptunk a Zeneakadémia Központi és Kutató könyvárából, illetve a társintézmények gyűjteményeiből.

A kiállítás a múzeum több munkatársának közös munkája: Peternák Anna rendezte meg a Liszt, Wagner és a kortárs festőbarátokról szóló részt, a kiállítás előkészítésében részt vett továbbá Eckhardt Mária, Avar Katalin és Török Miklós. Az installáció és látványterv Farkas Csilla munkája. A virtuális kiállításhoz a Prezi bemutatót Török Márton állította össze.

Budapest, 2013. november 18.                                                      Domokos Zsuzsanna

 

___________

 

Az alábbi linkeken a kiállítás virtuális verziójának egyes szekciói tekinthetők meg Prezi formátumban: