Összhangzattan

2020. április 30.

Liszt levele Ábrányi Kornélnak, Weimar, 1877. júl. 28.

„Az Ön „akadémiai előadásainak" kiadását különösen ajánlottam Trefort miniszter Őexcellenciájának. „Megfelelő tan- és szakkönyvek", magyar nyel­ven, nyomtatásban, elengedhetetlenek. Önnek kell, tisztelt Főtitkár úr, ezekről gondoskodnia — és a Miniszter úr bizonyosan támogatni fogja tudományos ­hazafias munkáit, a Zeneakadémián — és tágabb értelemben, egész Magyar­országon — tanulók és tanítók hasznára és javára.”

 
Ábrányi Kornél: Összhangzattan
 
 
Ábrányi Kornél: Aesthetica
 

 

Ábrányi tankönyvei: Aesthetica, Magyar dal és zene sajátosságai, Összhangzattan (Liszt Múzeum)